giúp ra làm sao để treo một tấm thảm

thiết kế website

Liên hệ 088 9400 556